Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Boshuisje Veluwe in Natuurpark Hoefbos In deze verklaring vertellen we hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die wij in ons contact met u verkrijgen. Boshuisje Veluwe voldoet aan de bepalingen van de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens).

Verzamelde persoonsgegevens

Wij doen ons uiterste best om uw gegevens te beschermen. Wij hebben persoonsgegevens nodig om onze dienstverlening richting u te waarborgen. Boshuisje Veluwe verwerkt deze persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze accomodaties. De gegevens die wij verwerken zijn: Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres. Andere persoonsgegevens zijn voor ons niet van belang. Bij het inchecken in onze accommodaties kunnen wij om (het tonen van) een legitimatiebewijs vragen. Wij nemen echter geen gegevens uit uw legitimatiebewijs over en maken nooit kopieën van uw legitimatiebewijs.
Boshuisje Veluwe verwerkt gegevens voor de volgende doeleinden: het registreren van onze gasten in Boshuisje Veluwe en het bijhouden van onze eigen administratie.

Bewaartermijn gegevens en inzage

Na afloop van uw verblijf in Boshuisje Veluwe bewaren wij bovengenoemde gegevens in onze administratie op basis van de wettelijke bewaartermijn. Wij verwijderen gegevens die niet meer nodig zijn. Na de wettelijke bewaartermijn vernietigen wij alle gegevens. Je hebt het recht om bij ons op te vragen welke gegevens wij van jou hebben en deze op verzoek te laten verwijderen.

Delen met anderen

Boshuisje Veluwe verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.